Andělé všedního dne

andělé

Autor: Michal Viewegh Hlavní postavou je Karel, kolem něhož se vlastně točí celý příběh a ostatní postavy jsou pouhými loutkami, které ho mají na onen svět doprovodit. Pracuje coby lektor autoškoly a jeho „žákyní“ je půvabná Ester, vdova, která na konci knihy pro Karla učiní velké přání. Karlova manželka Marie pracuje jako učitelka. A poslední…

Havran – E. A. Poe

poehavran

Mohl bych tu sice rozebrat všechny básně kolekce „Havran“, ale raději se soustředím u obecného popisu. Básně si jsou velice podobné, neboť v sově ukrývají nádech smrti, ponurosti a krásy. To vše nádherně skloubené, takže ve vás vyvolají mix nesourodých, ale přesto překrásných pocitů. V básni „Havran“ použil Poe pro bližší seznámení se smrtí ich – formu…

Hořké propasti – Charles Baudelaire

propastibaudelaire

Baudelairovy básně jsou čímsi jedinečné, pravděpodobně to bude jejich pojetím. Mohlo by se na první pohled zdát, že jsou všechny stejně, avšak ve všech lze nalézt cosi jedinečného. Jsou plné naděje, zármutku, lásky i nenávisti. Právě toto různorodé spektrum elementů činí z těchto básní ony geniální díla. Básně jako jsou: Prodejní múza, Don Juan v pekle, Ó,…

Iluminace / Sezóna v pekle – Arthur Rimbaud

sezona v pekle

Jsou směšní a tak poctiví. Leckteří kořistili z vašich světů. Bez potřeb a beze spěchu uplatnit své skvělé schopnosti a svou zkušenost s vašim svědomím. Zralí muži! Oči omámené jako letní noc, červené a černé, trojbarevné, z oceli protkané zlatými hvězdami; obličeje znetvořené, olovnaté, sinalé, zanícené; blouznivé sípání! Krutý pochod pozlátka! – Je mezi nimi…