Příběh de facto začíná Johnovou schůzkou s jeho dávnou přítelkyní Charlene, která mu poví cosi o tajemném rukopise nalezeném v Peru. John tomu nejprve nechce uvěřit. Jak by mohl nějaký rukopis změnit lidskou mysl a hlavně postavení církve v lidské hierarchii? Avšak události, jež se mu ihned poté stanou změní jeho rozhodnutí a je plně odhodlán pátrat po poznáních. Naučí se všech prozatím známých osm poznání neboli vzhledů. Zjistí, že shody okolností nejsou jen výplodem lidské fantazie, ale že naopak je nutné je vnímat velice pozorně. Svou zvýšenou vnímavostí ke kráse se naučí přijímat a odevzdávat nesmírné množství energie.Jeho kamarád Will pátrá po devátém vzhledu, který nakonec společně s Johnem, Julií a otcem Sanchezem.naleznou Ale vládní organizace chce zabránit šíření těchto poznání, neboť se obávají, že rozvrací jejich pojetí náboženství. Kopie rukopisu jsou tedy zničeny, avšak mnoho lidí zná tato poznání doslova a ti je budou dále šířit. John odjíždí zpět do Spojených států, aby si zde srovnal své myšlenky a rozhodl se, co bude nyní dělat.

Rozbor autorova stylu:

„Celestinské proroctví“ je výjimečná kniha psaná v ich- formě, což ještě více umocňuje již tak dost hluboký zážitek z četby. Autor se nesoustředil pouze na příběh, ale spíše na předání různých informací obsažených v lidském myšlením. Šlo mu spíše o duchovní vzrůst lidské bytosti…Autor střídá napětí a vzrušení. Popisuje zde pocit lásky v širším měřítku a i chápání historie jako celku. Prožíval jsem smutek i radost, vztek i pochopení a lásku. Tato kniha člověka naplní něčím zvláštním, nepoznaným…Nevím, zda- li se autor spoléhal na fakta, avšak soudím, že nikoli. Podle mne jde o fikci podloženou jen naším vlastním myšlením a chápání. Šlo mu o to, abychom si lépe všímali přírody, shod okolností a na všem se snažili hledat cosi krásného…

Vlastní hodnocení:

Knihu „Celestinské proroctví“ jsem již dříve zkoušel číst, avšak nijak mne nezaujala a proto jsem četl nejprve pokračování. Avšak nyní po třech letech od prvního pokusu přečtení jsem na tuto knihu byl myslím připraven a skutečně jsem si ji plně vychutnal. Není to jen příběh, který je doprovázen mimořádnou zápletkou. Jde o čtení mezi řádky, o skutečné hledání sebe sama. V anotaci je psáno: „Kniha, která už změnila tisíce lidských životů a která může změnit i váš život.“ Nejspíš je to pravda. Ano, kritika této knize nepřikládá velký význam, neboť skladba věty a různé, dalo by se říci až „trapné události, jsou v této knize místy přehnané a přitažené za vlasy. Avšak já si myslím, že autorovi nešlo pouze o příběh, nýbrž o jisté předání čehosi, co má každý člověk v sobě. Tato kniha člověka zdokonalí ve vnímání světa v případě, že bude vnímat shody s knihou a vlastními zkušenostmi ze svého života. Toto knihu doporučuji opravdu všem, kteří se zajímají o náboženství v širším spektru než jen, že se jedná o vyšší bytost. Neboť to důležité, co na světě je jsme my a naše postavení. Naše pochopení, láska i vnímání svého okolí. My neseme plnou zodpovědnost za své činy a jen my je můžeme napravit a nesmírná energie, kterou prý Bůh má, je vlastně v nás…my jsme všude a tudíž jsme vševidoucí…ale jen s určitým chápáním světa je možné dojít k lidskosti a nové etapě evoluce…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.