Baudelairovy básně jsou čímsi jedinečné, pravděpodobně to bude jejich pojetím. Mohlo by se na první pohled zdát, že jsou všechny stejně, avšak ve všech lze nalézt cosi jedinečného. Jsou plné naděje, zármutku, lásky i nenávisti. Právě toto různorodé spektrum elementů činí z těchto básní ony geniální díla. Básně jako jsou: Prodejní múza, Don Juan v pekle, Ó, jak tě zbožňuji, Prokleté ženy, Proměny upíra či Sen zvědavcův mne zaujaly nejvíce. Jejich rozbor by byl dlouhý, ale celkově mají společné právě to, co jsem vyjmenoval výše. Jedny jsou plné touhy, naopak druhé naplněné opovržením. Jedny plné smutku a zloby a jiné překypují láskou a chtíčem.

Rozbor autorova stylu:

Ať už psal Baudelaire tyto básně z jakéhokoliv popudu, jejich vyznění je krásné a nadčasové. Téma zůstává věčné, nehynoucí. Autor píše svá díla živě, s radostí či jen smutkem a každá báseň je tudíž jedinečná. Někdy se v nich objeví erotické náměty, jindy odpuzující výjevy, které Baudelairovy mnozí vyčítají. Ale právě tyto věci dělají z jeho děl něco výjimečného. Rýmy jsou občas trochu roztěkané, ale možná je to také způsobeno čtenářovou nepozorností…

Vlastní hodnocení:

S Baudelairovými básněmi jsem se setkal již dříve, ale až teď se mi dostala do rukou tato kniha, soubor jeho povídek. Většina z nich mne zaujala už jenom pro svou hnilobnou atmosféru a vše říkající výroky, Každá nese svůj vlastní život a z mého pohledu se mnohdy jednalo o mé vlastní pocity vypsané na papíře. Právě téma věčného utrpení a zároveň naděje je tolik lákavé, že mne tyto básně tak zaujaly. Naděje, že se kdykoliv může všechno změnit a pak bude buď lépe, nebo daleko hůře.

Mnohdy mi jeho básně zlepšili nálady. Bylo to jejich pomalostí, naléhavostí či pravdomluvností. V básních nejde jen o to navodit hrůzu a odpor, veškeré vyznění je pod těmi písmeny, čekající na čtenářovu mysl, aby si jejich význam domyslel dle svého. Pro mne byly nádherné, ponuré, plné naděje a lásky i nenávisti. Byly nehynoucí a nadpozemské svým pojetím…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.