Svět je plný zvláštních lidí, podivínů, bláznů…a mnoho z nich si ze svého počínání nic nedělá. Někdy je to chování zábavné, jindy trapné až otravné. Chtěl bych brát vše stejně jednoduše jako oni, nebo snad stejně smířlivě.

            Tak například kráčím v práci po lávce, putuji k pánské šatně, abych se po noční směně převlékl a šel se trochu vyspat. Z dálky slyším zvláštní zvuk linoucí se celou halou. Jak přistupuji blíž, zvuk sílí. Snažím se předejít muže, kterému je zcela lhostejné, že jde uprostřed chodby, takže je nemožné jej obejít. Když se mi to však konečně podaří, otáčím se a vidím, že to tenhle muž vydává po noční směně zvláštní, snad v tuto raní dobu i děsivé zvuky, snad jakoby lákal stádo ovcí. Hraje na flétnu. Má ji přiloženou k ústům a vesele si vyhrává cestou do šaten a já si připadám jako zlákán zvláštní mašinérií, která má za cíl vymýtit v nás všechen rozum, rozptylující myšlenky a vytvořit z nás stroje pracující třicet hodin denně bez vlastních zájmů, potřeb a volného času.

            Jsme stádo? Ano jsme. Někteří ovlivňováni více, jiní méně. Řídíme se tím, co je psáno na novinkách.cz; debatujeme o televizních novinách a svět, který je skutečný, nám uniká. Zprávy dne jsou pouze ty, které jsou vyřčené. Vlastní myšlenky ztrácejí svůj drahocenný význam. Naším úkolem je vyrábět věci, které již byly vytvořené, ne přemýšlet, ne odpočívat. Uvedu další příklad bláznivého chování. Přijde vedoucí a řekne, že je potřeba v týdnu udělat dva přesčasy a ještě šestou noční navíc. Nepřipadá v úvahu, odvětíme. Odpovědí nám je, že si alespoň můžeme vydělat peníze navíc. To je sice pěkné, říkám si, ale k čemu mi to bude, když nebudu mít čas je někdy za něco utratit. A produktivita a můj vlastní výkon se bude snižovat úměrně s vyčerpaností a unaveností těla a otupělostí mé mysli, kdy přijdu domů a jediné, po čem toužím, je objetí postele, do které se mohu natáhnout, a kterou prosebně volám polovinu pracovní doby. A nakonec mě cestou provází pasáček ovcí s flétnou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.